1e
1е
1g

ВКЛЮЧИ СЕ В ПРОЕКТА „ЖИВИ КАРТИНИ“!

Сдружение „Карпе дием“ ти предоставя възможност да участвате в публична видео изложба за представяне на реализирани добри практики за подобряване на средата на живот в град София!

Заснеми свое авторско видео с продължителност между 5 и 10 секунди! Видеото трябва да представя реализирана добра практика за облагородяване на град София. Централен обект във видеото трябва да бъде статичен обект, който заснет с непрофесионална техника да създава впечатление за „жива картина“.

Останалото зависи от твоето въображение!

Изпращай своите авторски видеа както и допълнителни въпроси на адрес: crpdm.association@gmail.com

Проектът Живи Картини цели да разкрие иновативния потенциал на столицата в културно, икономическо и социално отношение като пресъздаде реализирани добри практики за подобряване на средата на живот чрез използването на новите информационни и комуникационни технологии. Това ще бъде осъществено чрез организиране на публична изложба „Живи картини“, които, чрез QR кодове, представят авторски видеа, изобразяващи различни положителни аспекти от визията на града.

Проект „Живи картини“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016 от Сдружение „Карпе Дием“.


Събития


seminar


На 27.06.2016 година Сдружение „Карпедием” проведе информационен семинар в рамките на проект „Живи картини”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016 г. Събитието се осъществи в партньорство с 144 СОУ „Народни будители”. Началото на мероприятието беше поставено с приветствие от представители на Столична община, Програма Европа 2016, както и директора на 144 СОУ. По време на семинара, бяха представени целите и дейностите на проект „Живи картини”, както и основните продукти, които ще бъдат създадени. Участниците, младежи с творчески интереси в сферата на визуалните изкуства, имаха възможност да дискутират важни проблеми свързани с дейностите за облагородяване на градската среда, както и реализирани добри практики в тази област. Бяха обсъдени основни творчески концепции за разработване на авторски видеа – „живи картини”, които да бъдат включени в предстояща изложба през месец септември 2016 година. Участниците обмениха знания и опит, генерираха творчески идеи и представиха своите виждания относно използването на съвременните информационни и комуникационни технологии за визуализиране на градската среда.